Кам'янське. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 "БЕРІЗКА" Кам'янської міської ради

 

Методична робота

 

 

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

https://drive.google.com/file/d/1e4FJfFWEvhxX0TJGPH3c49ohsUtgNrNc/view?usp=sharing

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

 

https://drive.google.com/file/d/1w5UEUqgAuSXkSSj_5S2PCG77M5af5qKc/view?usp=sharing

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА № 1

”ПРО ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДКОЛЕКТИВУ”

 

Дата:   30 серпня 2019 року

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форми роботи

1.

 

Нова українська школа – нові орієнтири для дошкілля. (інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році)

 

Губенко Т.О., директор

Інформація, обговорення.

 

2.

Обговорення та затвердження річного плану роботи дошкільного навчального закладу у 2019-2020 н. р.:

§  Пріоритетні завдання діяльності колективу на 2019-2020 н.р.;

§  Затвердження освітніх програм і форми планування;

§  Затвердження плану роботи закладу

 

Збарацька О.В., вихователь-методист

Експрес-огляд

 

 

3.

Організація освітнього процесу в ЗДО. Підсумки огляду підготовки до нового навчального року.

 

Творча група

 

 

Педагогічний коментар

4.

Організація роботи педагогічних груп

 

Збарацька О.В., вихователь-методист

5.

Організаційні питання початку навчального року

 

Губенко Т.О., директор

 

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради від 30.08.2019

 

1.1.         Педагогам закладу з метою індивідуалізації виховання дітей в дошкільному навчально­му закладі та можливості корекції їх розвитку провести педагогічну діагностика дітей раннього та дошкільного віку за методикою ДАНО, з 16.09 по 30.09.2019;

1.2.         Збарацькій О.В., вихователю-методисту, забезпечити наявність та вивчення основних та парціальних програм, методичної літератури згідно «Переліку навчально-методичної літератури для дошкільних закладів на 2019-2020 навчальний рік»;

2.1. Затвердити пріоритетні завдання діяльності колективу на 2019-2020 н.р. згідно річного плану;

2.2. Затвердити діючими  у 2019-2020 навчальному році для дітей раннього та дошкільного віку - програму розвитку дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля» (2017); додаткові парціальні програми – згідно Освітньої програми;

2.3.           Затвердити форму планування за видами діяльності згідно розробленого тематичного перспективного планування;

2.4.           Педагогам розпочати роботу на V етапі науково-методичного проекту освітян міста «СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКА ЧЕРЕЗ ОПАНУВАННЯ ЗДОБУТКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ, ЯК СКЛАДОВОЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ»;

2.5.           Затвердити річний план роботи дошкільного навчального закладу на 2019-2020 н.р.

3.1. Педагогам продовжувати працювати з новим «Типовим переліком обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок ДНЗ» та забезпечити наявність матеріалів на групах згідно віку;

4.1. Збарацькій Олені Вікторівні, вихователю-методисту, організувати роботу ініціативної та проблемної педагогічних груп;

4.2. Губенко Тетяні Олексіївні, керівнику творчої групи, організувати роботу педагогічної групи на У етапі науково-методичного проекту.

5.1. Затвердити обрані теми для самоосвітньої діяльності педагогів у 2019-2020 навчальному році.

5.2.         Педагогам, які будуть атестуватися у циклі 2019-2020 навчального року підготувати портфоліо для оцінки педагогічної діяльності до 15.03.2020 р.;

5.3.         Педагогам здійснювати оформлення та ведення обов’язкової ділової документації відповідно до інструкції з діловодства (наказ МОН від 01.10.12. №1059)

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА № 2

”РОЛЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ

ТА ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ”

 

Дата:   28 листопада 2019 року

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 

1.

Контроль виконання рішень попередніх нарад

 

Секретар

Інформацій

ний вісник

 

2.

Здоров’я дитини – багатство родини! Здоров’я народу – багатство країни!

 

Губенко Т.О.,

директор

Доповідь

3.

Теоретичні основи активізації рухової діяльності дітей. Впровадження інноваційних методів і прийомів із метою підвищення рухової активності.

Збарацька О.В.,

вихователь-методист

Виявлення проблем

4.

Організація занять із фізичної культури з урахуванням рівня рухової активності дітей. Удосконалення методики проведення занять із фізичної культури.

 

інструктор з фізичної культури

Консиліум однодумців

 

5.

Активізація рухової діяльності дітей на прогулянці. Аналіз роботи щодо організації прогулянки  у дошкільному закладі

 

Творча група, Збарацька О.В.,

вихователь-методист

6.

Гнучкий розпорядок дня: місія здійсненна

 

Вихователі, медична сестра старша

 

 

 

Рішення педагогічної ради від 27.11.2019

 

1.1. Збарацькій О.В., вихователю-методисту, здійснювати вибірковий контроль оформлення та ведення обов’язкової ділової документації відповідно до інструкції з діловодства (наказ МОН від 01.10.12. №1059)

 

2.1. З метою додаткової вітамінізації ввести до харчування дітей свіжі цибулю та часник. В осінньо-зимовий період.

2.2.   Сестрі медичній старшій, забезпечити включення до меню свіжого лимона. В осінньо-зимовий період.

 

3.1. Збарацькій О.В., вихователю-методисту, підготувати та провести для педагогів консультацію «Організація фізкультурних занять за методикою ігрового стретчингу». До 15.12.2019 р.

3.2. Швець І. М., інструктору з фізичної культури, розробити комплекс занять за методикою ігрового стретчингу та включити їх у фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми. З 01.01.2020 р.

 

4.1.  Швець І. М.,   інструктору з фізичної культури,  проводити заняття з урахуванням фізкультурної групи, стану здоров’я і рівня фізичної підготовленості дітей. Постійно

4.2. Вихователям груп забезпечити наявність відповідного зручного одягу і взуття для занять з фізичної культури. Постійно

4.3.  Струковій Ю.В., музичному керівнику, продумати та забезпечити музичний супровід, який має відповідати рухам, створювати позитивний емоційний настрій дітей. постійно

 

5.1. Вихователям покращити планування освітньої роботи, а саме: фізкультура на прогулянці, підбір рухливих ігор протягом дня, індивідуальна робота з фізкультури.

5.2. Швець І. М.,  інструктору з фізичної культури, вихователям поповнити, виготовити, осучаснити обладнання та атрибути для проведення рухливих ігор та вправ у зимовий період. Грудень 2019 р.

 

6.1. Педагогам дотримуватись режиму дня дітей. За потреби корегувати режимні моменти з метою забезпечення належного рівня рухової активності дітей.

6.2.   Сестрі медичній старшій, забезпечити контроль за режимом дня дітей в закладі з одночасним забезпеченням санітарно-гігієнічних умов перебування дітей в закладі та виконання рухового режиму. постійно

 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА № 3

«ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ НОРМ ТА ДУХОВНИХ  ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

 

Дата:   26 лютого 2020 року

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 

1

Аналіз виконання рішень попередньої наради

Секретар

Інформацій

ний вісник

 

2

Духовно-моральне виховання – важлива складова особистісного становлення дитини дошкільного віку

 

Губенко Т.О., директор

Лекція-дискусія

3

Основи духовного здоров’я дітей. Впровадження Програми духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях

 

Збарацька О.В., вихователь-методист

Методичний порадник

4

Народознавство як засіб духовно-морального виховання

 

Лящевська О.О.,  вихователь

Банк ідей

 

5

Національне виховання засобами живопису

 

Войтанник Т.Ф.

Обмін досвідом

6

Використання нетрадиційних форм роботи з духовно-морального виховання

 

Галицька В.М., вихователь

 

Творча лабораторія

7.

Питання курсової перепідготовки та атестації педагогів.

 

 

 

Рішення педагогічної ради від 26.02.2020

 

1.1.   Швець І. М., інструктору з фізичної культури, вихователям поповнити, виготовити, осучаснити обладнання та атрибути для проведення рухливих ігор та вправ на прогулянці. До 01.06.2020

 

2.1. Включити завдання духовно-морального виховання дітей на основі християнських цінностей до роботи за розділом  «Формування основ духовно-моральних якостей» освітньої лінії «Дитина в соціумі» програми «Українське дошкілля». Постійно

2.2. Підвищувати психолого-педагогічну компетентність батьків з питань духовно-морального виховання шляхом залучення їх до освітньої роботи, обговорення й спільного розв’язання завдань цього аспекту виховання на батьківських зборах, в індивідуальній бесіді, консультації тощо. Постійно

 

3.1. Педагогам розпочати роботу за парціальною програмою «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на основі християнських цінностей», автори А. Богуш, І. Сіданіч, В. Сучок та ін. в усіх вікових групах. Протягом навчального року.

3.2. Вихователям включати до блочно-тематичного планування освітньої роботи з дітьми різні форми роботи з духовно-морального виховання на основі християнських цінностей згідно розділу «Навчальна програма» парціальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на основі християнських цінностей». Протягом року.

3.3. Збарацькій Олені Вікторівні, вихователю-методисту, розробити тематичне планування духовно-морального виховання для дітей раннього віку. До 31.08.2020

 

4.1. Педагогам включати завдання духовно-морального виховання в розділ «Народознавство» з метою поглиблення знань дітей з національних надбань через використання народного фольклору, творчості та мистецтва.

4.2. Вихователям розширювати уявлення дітей про сімю, рід, родовід, родинні традиції на основі християнських цінностей. Постійно

4.3. Вихователям переглянути осередки народознавчого спрямування з метою планомірного введення дітей у світ національної культури та для їх духовно-морального розвитку.

 

5.1. Педагогічному колективу закладу продовжувати роботу у напрямку поширення музейної педагогіки та поповнення музею народного декоративно-ужиткового мистецтва. Постійно

5.1. Вихователям організувати виставку картин українських художників в рамках поширення методу музейної педагогіки, ознайомлення дітей з їх творчістю та виховання любові до рідної землі. Відповідальний – Захарова А. О., керівник гуртка. До кінця навчального року.

 

6.1. Педагогам продовжувати запроваджувати нетрадиційні форми роботи з духовно-морального виховання: коло вітання, година добра, виставки сімейних творчих робіт, дерево добрих справ, музейна кімната тощо. Постійно

 

7.1. Кожному педагогу опрацювати Постанову КМУ від 21.08.2019 №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». До 01.04.2020

7.2. Педагогам, які атестуються у 2020 році, підготувати педагогічне порт фоліо та звіт-презентацію для ознайомлення педагогічного колективу закладу з підсумками атестації. 09.04.2020

 

 

 

 

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу з морально-духовного напрямку за програмою"Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на основі християнських цінностей", автор А. Богуш

  


 

 

 

 


1
2
3
4
5